Home
regulier

Bel me terug

Laat je gegevens achter en we bellen je terug.

Wat doen we met jouw gegevens? Zie onze privacyverklaring.

Disclaimer

GoPrivateLease.nl is de website van Louwman Financiële Diensten en is onderdeel van Toyota Louwman Financial Services, de lease- en financieringsmaatschappij van de Louwman Groep. Toyota Louwman Financial Services is meer dan zestig jaar gespecialiseerd in zakelijke financieringen en consumentenfinancieringen.

Door de website van Louwman Financiële Diensten te bezoeken en te raadplegen accepteer je deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. De toegang is daardoor gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Copyright© 2019 Toyota Louwman Financial Services B.V., Vianen

(hierna te noemen: "Toyota Louwman Financial Services")

Inhoud
Deze website bevat informatie over de producten van Louwman Financiële Diensten. De producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Nederland te koop. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

Gebruik van cookies
Wij gebruiken de cookie-technologie om het door jou gevolgde traject naar deze website in kaart te brengen. Zo kunnen wij de verrichtingen van de gebruikers op de website registreren en kunnen wij de website evalueren en verbeteren, zodat dit beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over je wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk je browser zo in te stellen dat hij geen cookies aanvaardt of je waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

Persoonlijke gegevens/berichten van de gebruikers
Alle persoonlijke gegevens die je ons via deze website toevertrouwt, zullen uitsluitend door ons worden gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren. Wij stellen alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Louwman Financiële Diensten zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zullen wij je gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder jouw toestemming.

Ondanks het feit dat Louwman Financiële Diensten niet verplicht is de berichten die door de gebruikers op de website worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt Louwman Financiële Diensten zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright
Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Je mag de informatie, de tekst, de foto's en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en je mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Louwman Financiële Diensten.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Louwman Financiële Diensten geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid
Hoewel wij alles in het werk stellen om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid
Wij wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de website.

Aanpassing van het beleid
Louwman Financiële Diensten behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over Louwman Financiële Diensten
0347-367 958.

Toyota Louwman Financial Services h.o.d.n. Louwman Financiële Diensten
Lange Dreef 12, 4131 NH Vianen
Postbus 402, 4130 EK Vianen
Telefoon: 0347-367 958

KvK-nummer 23080512
Btw-nummer NL0016.43.551.B01

call_outline whatsapp email arrow_thick_up arrow_thick_right arrow_thick_left arrow_thick_down tick_circle search chat_outline arrow_thin_up arrow_thin_down cross checkmark facebook twitter file-pdf star-empty star-full faq-contract faq-financial faq-insurance faq-maintenance faq-quality faq-contact