Home
regulier

Bel me terug

Laat je gegevens achter en we bellen je terug.

Wat doen we met jouw gegevens? Zie onze privacyverklaring.

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken met andere leasemaatschappijen die, net als wij, werken met de uitgangspunten die vallen onder het Keurmerk Private Lease.

Inhoudsopgave

Aanvulling op Artikel 1. 4

In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb?. 4

Aanvulling op Artikel 7. 4

Wanneer eindigt de leaseperiode?. 4

Aanvulling op Artikel 8. 4

Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?. 4

Aanvulling op Artikel 11. 5

Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?. 5

Aanvulling op Artikel 12 en 39. 5

Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?. 5

Aanvulling op Artikel 15. 5

Wat gebeurt er als er sprake is van meerkilometers?. 5

Aanvulling op Artikel 16. 6

Moet ik een waarborgsom betalen?. 6

Aanvulling op Artikel 20. 6

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?. 6

Aanvulling op Artikel 25. 6

Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?. 6

Aanvulling op Artikel 26. 6

Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?. 6

Aanvulling op Artikel 27. 6

Zijn er andere verzekering van toepassing?. 6

Aanvulling op Artikel 28. 7

Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?. 7

Aanvulling op Artikel 29. 7

Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?. 7

Aanvulling op Artikel 32. 7

Hoe dient met het voertuig om te worden gegaan?. 7

Aanvulling op Artikel 33. 7

Wie mogen het voertuig besturen?. 7

Aanvulling op Artikel 35 t/m 38 “Reparatie en onderhoud”. 7

Aanvulling op Artikel 36. 8

Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?. 8

Aanvulling op Artikel 41. 8

Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?. 8

Aanvulling op Artikel 42. 8

Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?. 8

Aanvulling op Artikel 44. 8

Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?. 8

Aanvulling op Artikel 46. 8

Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?. 8

Aanvulling op Artikel 47. 8

Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar? 8

Aanvulling op Artikel 48. 8

Als volgens de Aanvullende voorwaarden opzegging voor het begin van het tweede jaar van de leaseperiode mogelijk is, hoe wordt de opzeggingsvergoeding dan bepaald?. 8

Extra voorwaarden Winterbandenservice. 8

Extra voorwaarden vooruitbetaling. 9

Aanvulling op Artikel 1

In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb?

 • Wij vragen nooit om een waarborgsom.
 • Wij beëindigen de private lease overeenkomst zodra de met u afgesproken looptijd is verstreken en u de auto op die datum heeft ingeleverd. Indien u op een later tijdstip de auto komt inleveren dan de afgesproken leaseperiode dan wordt dit aan u doorberekend en betaalt u de volledige leasetermijn of een gedeelte indien deze periode niet langer dan 1 maand is.
  • Wij brengen geen administratiekosten in rekening voor behandeling van bekeuringen indien deze direct door u worden voldaan na het eerste verzoek tot betalen en indien u deze betaalt binnen de daarvoor gestelde termijn. Indien er niet tijdig betaald wordt dan berekenen wij € 5,00 administratiekosten.
  • De financiële verplichting die u bent aangegaan wordt door ons aangemeld bij het Bureau voor Krediet Registratie. Hier wordt een bedrag geregistreerd van 65% x het termijnbedrag x looptijd contract in maanden.

Aanvulling op Artikel 7

Wanneer eindigt de leaseperiode?

De berekening is als volgt:

“bedrag meerkilometerprijs x het aantal die meer gereden zijn dan het met u overeengekomen jaarkilometrage. De uitkomst is het bedrag dat u ons verschuldigd bent”.

“bedrag minderkilometerprijs x het aantal kilometers die minder gereden zijn dan het met u overeengekomen jaarkilometrage. De uitkomst is het bedrag dat u van ons terug krijgt”.

Aanvulling op Artikel 8

Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?

Aanvulling op Artikel 11

Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?

Aanvulling op Artikel 12 en 39

Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?

Aanvulling op Artikel 15

Wat gebeurt er als er sprake is van meerkilometers?

De berekening is als volgt:

“bedrag kilometerprijs x het aantal kilometers die meer gereden zijn dan de met u overeenkomen jaar kilometrage. De uitkomst is het bedrag dat u ons verschuldigd bent.

Voorbeeld van een berekening. Hier kunnen geen rechten uit ontleend worden

Contract gegevens:

Kilometers per jaar: 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000

48 maanden: € 209, € 225, € 240, € 256, € 270

Stel u heeft een contract met een afgesproken aantal kilometers van 10.000 per jaar. De meerkilometer prijs is € 0,07. Indien u in het 1e jaar 14.700 kilometer gereden hebt dan betaalt u ons aan het eind van het eerste jaar: 4.700 x € 0,07 = € 329,-- extra.

Indien u kiest voor een contract met een kilometrage van 15.000 dan betaalt u het eerste jaar het verschil tussen uw huidige contract (€ 209 per maand) en die van uw nieuwe contract (€ 225). Dit is € 16,-- per maand x 12 is € 192 éénmalig. De daarop volgende maanden betaalt u het nieuwe termijn bedrag van € 225,-- Voor u is het nu dus voordelig om over te stappen op een nieuw contract.

Aanvulling op Artikel 16

Moet ik een waarborgsom betalen?

Aanvulling op Artikel 20

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Aanvulling op Artikel 25

Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?

Aanvulling op Artikel 26

Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?

Aanvulling op Artikel 27

Zijn er andere verzekering van toepassing?

Aanvulling op Artikel 28

Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?

Uiteraard gaan wij ervan uit dat u géén gebruik hoeft te maken van deze service. Mocht u onverhoopt toch hulp nodig hebben met uw voertuig dan stelt het u vast gerust dat wij 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar staan in binnen- en buitenland. Met één telefoontje wordt u door onze specialisten weer op weg geholpen met uw eigen auto, of een vervangende auto indien noodzakelijk.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bij pech onderweg of bij schade:

- (nood)Reparatie

- Repatriëren, slepen of takelen van de auto, inclusief eventuele aanhangwagen of caravan

- Vervoer van uzelf, passagiers en bagage

- Vervangende auto

Wat moet u doen als u hulp nodig heeft?

Bel het nummer wat aangegeven staat in het berijdersmapje. U krijgt dan de Alcredis alarmcentrale aan de lijn. Die is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Aanvulling op Artikel 29

Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?

Zie aanvulling op Artikel 28.

Aanvulling op Artikel 32

Hoe dient met het voertuig om te worden gegaan?

Aanvulling op Artikel 33

Wie mogen het voertuig besturen?

Aanvulling op Artikel 35 t/m 38 “Reparatie en onderhoud”

 • De bijlage, te vinden op www.goprivatelease.nl “Reparatie en onderhoud” geeft aan waar u naast de reguliere onderhoudsbeurten recht op heeft.
 • Mocht u vragen over onderhoud hebben, dan kunt u contact opnemen met uw dealer waar de auto is afgeleverd.

Aanvulling op Artikel 36

Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?

Aanvulling op Artikel 41

Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?

Indien u kiest voor vervangend vervoer heeft u standaard recht op een gelijkwaardige auto indien de (schade)reparatie langer duurt dan 1 werkdag (24uur). Indien de (schade)reparatie/onderhoud langer duurt dan 24 uur, dan zijn alle kosten (dus ook de eerste dag) voor rekening van de leasemaatschappij.

Aanvulling op Artikel 42

Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?

Zie aanvulling op Artikel 28.

Aanvulling op Artikel 44

Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?

Verkeersboetes worden door ons doorgestuurd naar u, dit gebeurt per mail of per post. Parkeerboetes worden direct door ons betaald. Deze boetes betaalt u aan ons naar aanleiding van een factuur. Indien wij u een aanmaning moeten sturen dan brengen wij u € 5,00 administratiekosten in rekening. Indien er door te late betaling nog andere vorderingen worden opgelegd door de Rijksoverheid dan betaalt u die ook. U dient altijd voor betaling te zorgen ook als u niet de bestuurder was op het moment dat de boete is opgelegd.

Aanvulling op Artikel 46

Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?

Een opzeggingsbrief kunt u naar het volgende adres versturen:

Go Private Lease

T.a.v. de afdeling Contractbeheer

Postbus 402

4130 EK VIANEN

Als u de leaseovereenkomst per e-mail of via internet hebt gesloten, kunt u de leaseovereenkomst ook opzeggen door de opzeggingsbrief per e-mail te sturen naar: contractbeheer@goprivatelease.nl

Aanvulling op Artikel 47

Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?

Manier 1

De opzeggingsvergoedingen is een vast percentage van 40% van de resterende termijnen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Manier 2

De opzeggingsvergoeding is het verschil tussen de totale termijnen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de totale – hogere – termijnen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de overeenkomst voor de kortere duur was aangegaan. De laagste van deze twee opzeggingsvergoedingen is de opzeggings-vergoeding die u dient te betalen.

Rekenvoorbeeld 1

De termijn bedraagt € 200,-.

De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden.

U zegt op tegen het begin van de 25e maand.

Manier 1

Zonder de opzegging zou u aan termijnen nog 12 maanden vermenigvuldigd met € 200,-- is

€ 2.400,-- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van € 2.400,- is € 960,-

Manier 2

Het leasetarief gebaseerd op een looptijd van 24 maanden was, ten tijde van het aangaan van uw overeenkomst, € 250,-- per maand. Het verschil in tarief dat u hebt betaald op basis van 36 maanden ten opzichte van het tarief gebaseerd op 24 maanden, is € 50,-- per maand. De opzeggingsvergoeding bedraagt € 50,-- x de verstreken looptijd van 24 maanden is € 1.200,-.

In dit rekenvoorbeeld is de opzegginsvergoeding berekend op manier 1, € 960,-- het laagst. Dit bedrag betaalt u ons. Wij ontbinden het contract zodra de auto is ingeleverd.

Rekenvoorbeeld 2

De termijn bedraagt € 500,-.

De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden.

U zegt op tegen het begin van de 25e maand.

Manier 1

Zonder de opzegging zou u aan termijnen nog 24 maanden vermenigvuldigd met € 500,-- is € 12.000,-- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van € 12.000,- is

€ 4.800,--.

Manier 2

Het leasetarief gebaseerd op een looptijd van 24 maanden was, ten tijde van het aangaan van uw overeenkomst, € 650,-- per maand. Het verschil in tarief dat u hebt betaald op basis van 48 maanden ten opzichte van het tarief gebaseerd op 24 maanden, is € 150,-- per maand. De opzeggingsvergoeding bedraagt € 150,-- x de verstreken looptijd van 24 maanden is € 3.000,-.

In dit rekenvoorbeeld is de opzegginsvergoeding berekend op manier 2, € 3.000,-- het laagst. Dit bedrag betaalt u ons. Wij ontbinden het contract zodra de auto is ingeleverd.

Aanvulling op Artikel 48

Als volgens de Aanvullende voorwaarden opzegging voor het begin van het tweede jaar van de leaseperiode mogelijk is, hoe wordt de opzeggingsvergoeding dan bepaald?

U kunt de leaseovereenkomst binnen de eerste twaalf maanden van de leaseperiode schriftelijk opzeggen. In dit geval bent u over de resterende maanden van het eerste jaar 100% van de termijnbedragen verschuldigd. Over het totaal van de resterende termijnen betaalt u 40% . Berekening volgens artikel 47.

Zonder kosten voortijdig beëindigen indien:

Voor het bovenstaande zijn de onderstaande voorwaarde van toepassing:

Extra voorwaarden Winterbandenservice

 1. Indien Winterbandenservice is opgenomen in uw leaseovereenkomst, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig wisselen van uw banden. De wisseling van winter- naar zomerbanden moet maart/april gebeuren en de wisseling van zomer- naar winterbanden moet uiterlijk in oktober/november hebben plaatsgevonden. Wij bepalen welke banden er worden geleverd en de banden blijven onze eigendom.
 2. U dient ons als eigenaar van de auto altijd toegang te verschaffen tot de ruimte waar het voertuig staat teneinde de staat waarin de auto verkeert te controleren. U dient ook alle medewerking daartoe te verlenen.
 3. De auto mag niet voor langere tijd in het buitenland verblijven.

Extra voorwaarden vooruitbetaling

Voorbeeld:

U heeft een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. Maandelijks wordt € 75 (€ 2.700 / 36) in mindering gebracht op de leasetermijn. Mocht het contract na 17 maanden worden beëindigd, dan ontvangt u een gedeelte retour. De berekening is als volgt: 19 maanden resterend, dus u krijgt 19/36e deel van € 2.700, ofwel € 1.425 retour (minus eventueel te verrekenen bedragen).

Indien u van deze faciliteit gebruik maakt, dan zullen wij:

  • u bij het leasecontract een overzicht verstrekken waarin u van alle maanden in de leaseperiode kunt zien wat het saldo van uw vooruitbetaling is
  • u een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling leasetermijnen’
  • maandelijks een gelijk bedrag gebruiken voor de gedeeltelijke voldoening van uw maandtermijn
  • de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.
call_outline whatsapp email arrow_thick_up arrow_thick_right arrow_thick_left arrow_thick_down tick_circle search chat_outline arrow_thin_up arrow_thin_down cross checkmark facebook twitter file-pdf star-empty star-full faq-contract faq-financial faq-insurance faq-maintenance faq-quality faq-contact