Home
regulier

Bel me terug

Laat je gegevens achter en we bellen je terug.

Wat doen we met jouw gegevens? Zie onze privacyverklaring.

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken met andere leasemaatschappijen die, net als wij, werken met de uitgangspunten die vallen onder het Keurmerk Private Lease.

Aanvulling op Artikel 1

In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb?

 • Wij vragen nooit om een waarborgsom.
 • Wij beëindigen de private lease overeenkomst zodra de met u afgesproken looptijd is verstreken en u de auto op die datum heeft ingeleverd. Indien u op een later tijdstip de auto komt inleveren dan de afgesproken leaseperiode dan wordt dit aan u doorberekend en betaalt u de volledige leasetermijn of een gedeelte indien deze periode niet langer dan 1 maand is.
  • Wij brengen geen administratiekosten in rekening voor behandeling van bekeuringen indien deze direct door u worden voldaan na het eerste verzoek tot betalen en indien u deze betaalt binnen de daarvoor gestelde termijn. Indien er niet tijdig betaald wordt dan berekenen wij € 5,00 administratiekosten.
  • De financiële verplichting die u bent aangegaan wordt door ons aangemeld bij het Bureau voor Krediet Registratie. Hier wordt een bedrag geregistreerd van 65% x het termijnbedrag x looptijd contract in maanden.

Aanvulling op Artikel 7

Wanneer eindigt de leaseperiode?

De leaseperiode eindigt op de datum die aangegeven staat in het contract en als u op tijd de auto heeft ingeleverd. De leaseperiode eindigt niet als de afgesproken kilometers gereden zijn. Indien u meer of minder kilometers rijdt dan afgesproken binnen de leaseperiode, volgt er een berekening.

De berekening is als volgt:

“bedrag meerkilometerprijs x het aantal die meer gereden zijn dan het met u overeengekomen jaarkilometrage. De uitkomst is het bedrag dat u ons verschuldigd bent”.

“bedrag minderkilometerprijs x het aantal kilometers die minder gereden zijn dan het met u overeengekomen jaarkilometrage. De uitkomst is het bedrag dat u van ons terug krijgt”.

Aanvulling op Artikel 8

Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?

De auto wordt afgeleverd bij de dealer die op het leasecontract vermeld staat. Deze dealer maakt met u een afspraak voor het ophalen van de auto. Bij het ophalen van uw voertuig dient u uw rijbewijs te kunnen overleggen.

Aanvulling op Artikel 11

Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. stelt na aflevering aan Klant de kentekencard ter beschikking. Het kentekenbewijs wordt op naam van de eerste contractant gesteld en in de Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL) geregistreerd ten name van labelnaam. Klant stelt de dealer een fotokopie van het rijbewijs ter hand. Het feit dat het voertuig op uw naam wordt gesteld heeft niets te maken met het eigendom van het voertuig. Go Private Lease is en blijft gedurende de leaseperiode zowel economisch als juridisch eigenaar van het voertuig.

Aanvulling op Artikel 12 en 39

Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?

Kosten van vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud worden door ons vergoed na 24 uur.

Aanvulling op Artikel 15

Wat gebeurt er als er sprake is van meerkilometers?

De prijs per meer gereden kilometer vindt u op het contract. De berekening is als volgt:

“bedrag kilometerprijs x het aantal kilometers die meer gereden zijn dan de met u overeenkomen jaar kilometrage. De uitkomst is het bedrag dat u ons verschuldigd bent.

 • De meer gereden kilometers worden elk jaar met u afgerekend.
 • Rijdt u minder dan het aantal overeengekomen kilometers in het contract dan verrekenen wij die aan het eind van de totale looptijd. De minder kilometers prijs bedraagt de helft van de meer kilometerprijs. De meerkilometerprijs staat op uw contract. Wij vergoeden minderkilometers tot maximaal 25% van de totale contractuele afgesproken kilometrage.
 • Indien u van mening bent dat u altijd meer rijdt dan de met u afgesproken kilometers, dan kan het voordelig zijn om het contract te herzien.

Aanvulling op Artikel 16

Moet ik een waarborgsom betalen?
Wij vragen niet om een waarborgsom.

Aanvulling op Artikel 20

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

 • Zodra de leaseperiode begint, bent u verplicht om de leaseprijs aan ons te betalen.
 • Tijdens het tekenen van de contracten vragen wij u ook om een SEPA machtiging te ondertekenen. U geeft ons daarmee toestemming om de bedragen die u ons moet betalen met een automatische incasso af te schrijven van uw bankrekening. U dient er voor te zorgen dat er aan het begin van de maand altijd voldoende geld op de rekening staat.
 • De eerste factuur bestaat meestal uit 2 bedragen. Het eerste bedrag is de berekening vanaf het moment dat u de auto heeft opgehaald tot aan het eind van die maand. Het 2e bedrag is het volledige termijnbedrag voor de maand volgend op de maand dat u de auto heeft opgehaald.
 • De daarom volgende facturen bestaan altijd uit het volledige termijnbedrag.
 • U betaalt de termijnen altijd vooraf. Voorbeeld: op 1 februari betaalt u de termijn voor de maand februari

Aanvulling op Artikel 25

Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?
Wij zorgen voor een verzekering tegen het risico van WA-schade. De verzekeringsvoorwaarden heeft u ontvangen gelijktijdig met de offerte.

Aanvulling op Artikel 26

Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?
Het eigen risico is de gehele contract periode € 300,-- per schade. Indien de schade minder is dan € 300,-- dat betaalt u alleen het mindere bedrag. U betaalt geen eigen risico als de schade wordt vergoed door een derde partij.

Aanvulling op Artikel 27

Zijn er andere verzekering van toepassing?

 • Indien door u aanvullende verzekeringen zijn gesloten en dit is vermeld in de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een Schade Inzittende Verzekeringen, dan vindt u de voorwaarden daarvan in de Verzekeringsvoorwaarden die apart, gelijktijdig met de offerte, naar u verzonden is.
 • De Verzekeringsvoorwaarden kunt u ook vinden op www.goprivatelease.nl
 • Wij kunnen de Verzekeringsvoorwaarden wijzigen of vervangen door andere voorwaarden.

Aanvulling op Artikel 28

Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?

Uiteraard gaan wij ervan uit dat u géén gebruik hoeft te maken van deze service. Mocht u onverhoopt toch hulp nodig hebben met uw voertuig dan stelt het u vast gerust dat wij 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar staan in binnen- en buitenland. Met één telefoontje wordt u door onze specialisten weer op weg geholpen met uw eigen auto, of een vervangende auto indien noodzakelijk.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bij pech onderweg of bij schade:

- (nood)Reparatie

- Repatriëren, slepen of takelen van de auto, inclusief eventuele aanhangwagen of caravan

- Vervoer van uzelf, passagiers en bagage

- Vervangende auto

Wat moet u doen als u hulp nodig heeft?

Bel het nummer wat aangegeven staat in het berijdersmapje. U krijgt dan de Alcredis alarmcentrale aan de lijn. Die is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Aanvulling op Artikel 29

Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?

Zie aanvulling op Artikel 28.

Aanvulling op Artikel 32

Hoe dient met het voertuig om te worden gegaan?

 • Een 17 jarige mag onder geen enkele voorwaarden in de auto rijden.
 • De landen waar met de auto gereden mag worden vindt u terug op de groene kaart.
 • Een verblijf van maximaal 6 weken in een land buiten Nederland maar in een land van de Europese Unie is toegestaan

Aanvulling op Artikel 33

Wie mogen het voertuig besturen?

 • De auto mag uitsluitend worden gebruikt door een bekwame bestuurder die beschikt over een in Nederland voor de betreffende auto verplicht geldig rijbewijs.
 • Zeventienjarige met een geldig rijbewijs mag de auto niet besturen.

Aanvulling op Artikel 35 t/m 38 “Reparatie en onderhoud”

 • De bijlage, te vinden op www.goprivatelease.nl “Reparatie en onderhoud” geeft aan waar u naast de reguliere onderhoudsbeurten recht op heeft.
 • Mocht u vragen over onderhoud hebben, dan kunt u contact opnemen met uw dealer waar de auto is afgeleverd.

Aanvulling op Artikel 36

Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?

Uw dealer is tevens de plek waar u terecht kunt voor uw onderhoudsbeurten, u maakt zelf een afspraak en u bent zelf verantwoordelijk dat u de onderhoudsbeurten op tijd laat uitvoeren.

Aanvulling op Artikel 41

Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?

Indien u kiest voor vervangend vervoer heeft u standaard recht op een gelijkwaardige auto indien de (schade)reparatie langer duurt dan 1 werkdag (24uur). Indien de (schade)reparatie/onderhoud langer duurt dan 24 uur, dan zijn alle kosten (dus ook de eerste dag) voor rekening van de leasemaatschappij.

Aanvulling op Artikel 42

Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?

Zie aanvulling op Artikel 28.

Aanvulling op Artikel 44

Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?

Verkeersboetes worden door ons doorgestuurd naar u, dit gebeurt per mail of per post. Parkeerboetes worden direct door ons betaald. Deze boetes betaalt u aan ons naar aanleiding van een factuur. Indien wij u een aanmaning moeten sturen dan brengen wij u € 5,00 administratiekosten in rekening. Indien er door te late betaling nog andere vorderingen worden opgelegd door de Rijksoverheid dan betaalt u die ook. U dient altijd voor betaling te zorgen ook als u niet de bestuurder was op het moment dat de boete is opgelegd.

Aanvulling op Artikel 46

Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?

Een opzeggingsbrief kunt u naar het volgende adres versturen:

Go Private Lease

T.a.v. de afdeling Contractbeheer

Postbus 402

4130 EK VIANEN

Als u de leaseovereenkomst per e-mail of via internet hebt gesloten, kunt u de leaseovereenkomst ook opzeggen door de opzeggingsbrief per e-mail te sturen naar: contractbeheer@goprivatelease.nl

Aanvulling op Artikel 47

Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?

Manier 1

De opzeggingsvergoedingen is een vast percentage van 40% van de resterende termijnen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Manier 2

De opzeggingsvergoeding is het verschil tussen de totale termijnen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de totale – hogere – termijnen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de overeenkomst voor de kortere duur was aangegaan. De laagste van deze twee opzeggingsvergoedingen is de opzeggings-vergoeding die u dient te betalen.


Rekenvoorbeeld 1

De termijn bedraagt € 200,-.

De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden.

U zegt op tegen het begin van de 25e maand.


Manier 1

Zonder de opzegging zou u aan termijnen nog 12 maanden vermenigvuldigd met € 200,-- is

€ 2.400,-- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van € 2.400,- is € 960,-


Manier 2

Het leasetarief gebaseerd op een looptijd van 24 maanden was, ten tijde van het aangaan van uw overeenkomst, € 250,-- per maand. Het verschil in tarief dat u hebt betaald op basis van 36 maanden ten opzichte van het tarief gebaseerd op 24 maanden, is € 50,-- per maand. De opzeggingsvergoeding bedraagt € 50,-- x de verstreken looptijd van 24 maanden is € 1.200,-.

In dit rekenvoorbeeld is de opzegginsvergoeding berekend op manier 1, € 960,-- het laagst. Dit bedrag betaalt u ons. Wij ontbinden het contract zodra de auto is ingeleverd.

Rekenvoorbeeld 2

De termijn bedraagt € 500,-.

De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden.

U zegt op tegen het begin van de 25e maand.

Manier 1

Zonder de opzegging zou u aan termijnen nog 24 maanden vermenigvuldigd met € 500,-- is € 12.000,-- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van € 12.000,- is

€ 4.800,--.

Manier 2

Het leasetarief gebaseerd op een looptijd van 24 maanden was, ten tijde van het aangaan van uw overeenkomst, € 650,-- per maand. Het verschil in tarief dat u hebt betaald op basis van 48 maanden ten opzichte van het tarief gebaseerd op 24 maanden, is € 150,-- per maand. De opzeggingsvergoeding bedraagt € 150,-- x de verstreken looptijd van 24 maanden is € 3.000,-.

In dit rekenvoorbeeld is de opzegginsvergoeding berekend op manier 2, € 3.000,-- het laagst. Dit bedrag betaalt u ons. Wij ontbinden het contract zodra de auto is ingeleverd.

Aanvulling op Artikel 48

Als volgens de Aanvullende voorwaarden opzegging voor het begin van het tweede jaar van de leaseperiode mogelijk is, hoe wordt de opzeggingsvergoeding dan bepaald?

U kunt de leaseovereenkomst binnen de eerste twaalf maanden van de leaseperiode schriftelijk opzeggen. In dit geval bent u over de resterende maanden van het eerste jaar 100% van de termijnbedragen verschuldigd. Over het totaal van de resterende termijnen betaalt u 40% . Berekening volgens artikel 47.

Zonder kosten voortijdig beëindigen indien:

Voor het bovenstaande zijn de onderstaande voorwaarde van toepassing:

 • Bij overlijden, wordt het contract zonder extra kosten beëindigd. Uw nabestaanden kunnen het contract ook zonder extra kosten overnemen. Indien het contract is ondertekend door 2 contractanten dan gaat het contract automatisch over naar de 2e contractant en volgt er een nieuwe inkomsten/lasten berekening. Ook bij een overname door derde wordt er een nieuwe inkomsten/lastenberekening gemaakt. Als uit de inkomsten/lastenberekening blijkt dat het maandbedrag niet verantwoord is dan wordt het contract zonder extra kosten beëindigd. Bij beëindiging moet de auto direct door uw nabestaanden, na overleg met ons, worden ingeleverd bij een dealer die wij aangeven.
 • Bij verlies van inkomen kunt u in de volgende gevallen kosteloos het contract opzeggen:
 • Echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap
 • Gedwongen ontslag
 • Arbeidsongeschiktheid

Voor het bovenstaande zijn de onderstaande voorwaarde van toepassing:

 • U moet aantonen dat het geval zich heeft voorgedaan.
 • U moet aantonen dat u daardoor de leasetermijn niet meer kunt betalen. Dit gebeurt door middel van een nieuwe inkomsten/lastenberekening.
 • U hebt altijd tijdig aan alle verplichtingen uit de leaseovereenkomst voldaan, zoals het tijdig betalen van de leasetermijnen.

Extra voorwaarden Winterbandenservice

 1. Indien Winterbandenservice is opgenomen in uw leaseovereenkomst, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig wisselen van uw banden. De wisseling van winter- naar zomerbanden moet maart/april gebeuren en de wisseling van zomer- naar winterbanden moet uiterlijk in oktober/november hebben plaatsgevonden. Wij bepalen welke banden er worden geleverd en de banden blijven onze eigendom.
 2. U dient ons als eigenaar van de auto altijd toegang te verschaffen tot de ruimte waar het voertuig staat teneinde de staat waarin de auto verkeert te controleren. U dient ook alle medewerking daartoe te verlenen.
 3. De auto mag niet voor langere tijd in het buitenland verblijven.

Extra voorwaarden vooruitbetaling

 • U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet verplichten. Deze vooruitbetaling zal door ons in mindering worden gebracht op de door u te betalen maandtermijnen van het leasecontract. De vooruitbetaling wordt dan gebruikt om elke maand, gedurende de gehele looptijd, een gelijkblijvend gedeelte van uw maandtermijn te voldoen, zodat u nog slechts het resterende deel van de maandtermijn hoeft te betalen. Aan het einde van de leaseperiode is de vooruitbetaling opgebruikt.
 • U mag niet méér vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen tezamen. Over het saldo van uw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed.
 • Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag van de vooruitbetaling binnen 65 dagen na datum einde contract – na verrekening met eventuele bedragen die wij nog van u te vorderen hebben - terug.

Voorbeeld:

U heeft een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. Maandelijks wordt € 75 (€ 2.700 / 36) in mindering gebracht op de leasetermijn. Mocht het contract na 17 maanden worden beëindigd, dan ontvangt u een gedeelte retour. De berekening is als volgt: 19 maanden resterend, dus u krijgt 19/36e deel van € 2.700, ofwel € 1.425 retour (minus eventueel te verrekenen bedragen).

Indien u van deze faciliteit gebruik maakt, dan zullen wij:

 • u bij het leasecontract een overzicht verstrekken waarin u van alle maanden in de leaseperiode kunt zien wat het saldo van uw vooruitbetaling is
 • u een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling leasetermijnen’
 • maandelijks een gelijk bedrag gebruiken voor de gedeeltelijke voldoening van uw maandtermijn
 • de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.
call_outline whatsapp email arrow_thick_up arrow_thick_right arrow_thick_left arrow_thick_down tick_circle search chat_outline arrow_thin_up arrow_thin_down cross checkmark facebook twitter file-pdf star-empty star-full faq-contract faq-financial faq-insurance faq-maintenance faq-quality faq-contact